Partneri

Slovensko

PDCS, o.z.

Štúrova 13
81102 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5292 5016
www.pdcs.sk

Hlavní projektový koordinátor: Ján Mihálik ()
Koordinátor pre Slovensko: Braňo Tichý ()

Česká republika

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
Česká republika

Tel.: +420 2 2620 0400
www.clovekvtisni.cz

Koordinátor pre Česko: Jiří Cveček ()

Maďarsko

Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet)

Apáczai Csere János u. 1. IV/40.
1052 Budapest
Maďarsko

Tel.: +36 1 411 0410, 411 0411
www.demnet.org.hu

Koordinátor pre Maďarsko: Péter Pálvölgyi ()

Poľsko

Partners Poland Foundation

ul. Górnickiego 3 lok. 10a
02063 Warszawa
Poľsko

Tel.: +48 22 825 4083
www.fpp.org.pl

Koordinátor pre Poľsko: Katarzyna Tekień ()

Spojené Kráľovstvo

Resource Alliance

5th Floor Development House
56-64 Leonard Street
London
EC2A 4LT
Spojené Kráľovstvo

Tel: +44 (0)20 7065 0810
www.resource-alliance.org

Koordinátor pre Spojené Kráľovstvo: Dawa Dem ()

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.