Úvod > Partneri a pridružení partneri

Partneri a pridružení partneri

Projekt realizujú národní partneri:

Národní partneri koordinujú aktivity vo svojich krajinách, spolupracujú na regionálnej úrovni s lídrom projektu, nominujú expertov do tematických pracovných skupín, poznávacích ciest, študijných ciest a tréningov v regióne. Partneri pracujú s cieľovými skupinami, oslovujú účastníkov a najímajú expertov, poskytujú organizačnú a logistickú podporu a implementujú národné aktivity vo svojich krajinách, pričom sa snažia budovať efektívne partnerstvo.

Toto sú tiež pridružení partneri projeku:

Pridružení partneri môžu vysielať expertov a odborníkov v oblasti rozvoja a fundraisingu do tematických pracovných skupín, na poznávacie cesty, študijné návštevy, reginálne tréningy, národné aktivity a na záverečnú medzinárodnú konferenciu.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.