Úvod > Novinky > Stretnutie projektového tímu vo Varšave

Stretnutie projektového tímu vo Varšave

Projektový tím sa stretol 8.10.2010. Tím prediskutoval témy súvisice s manažmentom projektu a implementovanými aktivitami. Tiež sa prediskutovala najbližšia študijná návšteva do Maďarska a poznávacia cesta do Londýna.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.