Úvod > Novinky > Autori prípadových štúdií sa stretajú v Budapešti

Autori prípadových štúdií sa stretajú v Budapešti

Dvadsať expertov a expertiek venovalo niekoľko mesiacov zbieraniu informácií a písaniu zaujímavých inšpiratívnych prípadových štúdií o fundraisingu pre rozvoj a humanitárne účely. Teraz sa stretajú v Budapešti 16. a 17. 6. 2011, aby prediskutovali poučenia a odporúčania, ktoré pomôžu rozvojovým organizáciám v strednej Európe lepšie získavať prostriedky zo súkromných zdrojov.

Prípadové štúdie tvoria jadro publikácie, ktorá bude dostupná v piatich jazykoch (anglicky, česky, maďarsky, poľsky a slovensky). Začiatok jej distribúcie očakávame v októbri 2011 a bude dostupná aj elektronicky na tejto webovej stránke!

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.