Úvod > Informačné zdroje > Tematické pracovné skupiny > 1. Fundraising pre humanitárnu vs. rozvojovú pomoc

1. Fundraising pre humanitárnu vs. rozvojovú pomoc

Líder skupiny: Člověk v tísni (CZ)

Jedna z tematických oblastí sa zameriava na rozdiely a podobnosti vo fundraisingových stretégiách pre humanitárnu a pre rozvojovú pomoc. Z predchádzajúcich skúseností sa ukazuje, že je akosi jednoduchšie získať súkromné zdroje na humanitárne účely. Najmä ak ide o prírodné katastrofy (tsunami, zemetrasenie, podovne, atď) alebo o ozbrojené konflikty, ľudia zvyknú podporiť naliehavé a ihneď viditeľné humanitárne akcie. Média sa zaujímajú o takéto aktivity a sú ochotné poskytnúť mediálny priestor za účelom šírenia takýchto správ a výziev.

Na druhej strane, získavanie súkromných zdrojov pre rozvojové projekty v rozvojových krajinách sa zdá byť veľmi náročné. Rozvojové projekty sú občas finančne náročné a nie vždy prinášajú hmatateľné výsledky. Je náročnejšie merať ich efektivitu, komunikovať rozvojové ciele a úspešnosť ich dosiahnutia pre verejnosť. V Strednej Európe je zároveň problematické získavať súkromné finančné prostriedky na rozvojové účely aj pre úroveň príjmov, ktorá je značne nižšia ako úroveň v starých členských krajinách EÚ.

Humanitárne organizácie sú schopné zozbierať súkromné prostriedky, rozvojové organizácie sú o poznanie menej úspešné. Tematická pracovná skupina o humanitárnej vs. rozvojovej pomoci bude analyzovať problém, zbierať najlepšie skúsenosti a pokúsi sa sformulovať odporúčania pre vylepšenie fundraisingových prístupov k získavaniu prostriedkov pre humanitárne a rozvojové témy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.