Úvod > Stiahni si knihu

Stiahni si knihu

book in pdfFundraising bez hraníc: Získavanie darcov pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva.

Fundraising je založený na práci s ľuďmi a na dlhodobých vzťahoch s nimi. Nejde v ňom len o peniaze a spôsoby ich získavania. Účinný a zodpovedný fundraising sa nesmie uchyľovať k manipulácii darcov. Skôr je pozvánkou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sa stali súčasťou napĺňania nášho spoločného poslania.

Jednotlivé prípadové štúdie uvádzajú živé príklady toho, že ľudia sú ochotní podieľať sa aj svojimi darmi na vytváraní spravodlivejšieho a lepšieho sveta pre všetkých. Dáte im šancu urobiť tak aj cez vašu organizáciu?

STIAHNI:

Anglická verzia (.pdf, 9,3 MB)

- iPad Anglická verzia (.epub, 3,4 MB)

- Kindle Anglická verzia (.mobi, 2,3 MB)

Český preklad (.pdf, 6,8 MB)

Maďarský preklad (.pdf, 6,1 MB)

Poľský preklad (.pdf, 6,5 MB)

Slovenský preklad (.pdf, 6,8 MB)

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.