Čiastkové ciele

 • Vytvoriť sieť rozvojových pracovníkov a fundraisingových profesionálov v Strednej Európe, zdieľať vedomosti a hodnoty a zhmotniť ich v Princípoch transparentnosti (Transparency Guidelines);
 • Zozbierať osvedčené postupy a úspešné príklady MVRO v oblasti získavania súkromných zdrojov pre rozvojové a humanitárne účely v Strednej Európe a rozšíriť ich v regióne;
 • Posilniť fundraisingové kapacity v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci u MVRO a národných platformách na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku;
 • Iniciovať dialóg medzi stredoeurópskymi fundraisingovými odborníkmi a profesionálmi z MVRO, členmi európskej siete MVRO (CONCORD), predstaviteľmi národných orgánov v regióne a inštitúciami Spoločenstva. Dialóg by sa mal týkať zdieľania najlepších skúseností v oblasti mobilizácie rôznych finančných zdrojov pre rozvojové politiky na národnej a EÚ úrovni.

Comments are closed.

 • Projekt realizujú:

  Financovanie:

  Tento projekt financuje Európska únia.

  Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.