Úvod > Charakteristika a ciele projektu

Charakteristika a ciele projektu

Projekt má za cieľ rozvíjať spoluprácu a zjednodušiť výmenu skúseností medzi mimovládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO), fundraisormi, odborníkmi a národnými platformami MVRO v Strednej Európe v oblasti získavania súkromných zdrojov pre rozvojové a humanitárne účely. Prispieva k ich vzájomnému sieťovaniu, učeniu sa a zdieľaniu, a tak posilňuje ich fundrasingové kapacity.

Aktivity projektu sú nastavené tak, aby vytvorili fórum pre stredoeurópskych rozvojových/humanitárnych odborníkov a fundraisorov a ponúkli im možnosť stretávať sa so svojimi kolegami zo stredoeurópskeho regiónu. Zároveň umožnia konfrontáciu skúseností s expertmi, ktorých sprostredkuje britský partner, ďalej možnosť tréningu a zvýšenia profesionálnych kapacít svojich organizácií. Aktivity sa uskutočňujú v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.