Úvod > Aktivity > Tematické pracovné skupiny

Tematické pracovné skupiny

Tematické pracovné skupiny (TPS) – ich cieľom je identifikovať a zozbierať najlepšie postupy, výzvy a ponaučenia, praktické skúsenosti. Zároveň poskytnú prehľad o fundraisingu na rozvojové a humanitárne účely v Strednej Európe a formulujú odporúčania pre systematické zlepšenie. TPS pozostávajú z najviac 4 expertov nominovaných zúčastnenými partnermi vrátane jedného TPS lídra zodpovedného za úlohy a výstupy skupiny. Vytvorili sa 4 tematické pracovné skupiny pre rozličné témy súvisiace s fundraisingom, každý z partnerov zo Strednej Európy vedie jednu zo skupín a nominuje expertov do iných tematických pracovných skupín.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.