Úvod > Aktivity > Regionálne tréningy

Regionálne tréningy

Regionálne tréningy sa zameriavajú na rozširovanie získaných vedomostí smerom k odborníkom a fundraiserom MVRO v strednej Európe. 3-dňové tréningy sa budú organizovať s pomocou medzinárodných expertov v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku. Vznikne národnostne zmiešaná skupina pozostávajúca z 20 odborníkov a fundraisorov z MVRO z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.