Úvod > Aktivity > Národné aktivity

Národné aktivity

Národné aktivity sú zamerané na budovanie fundraisingových kapacít a rozširovanie zozbieraných vedomostí na národnej úrovni. Kľúčovými aktérmi budú, okrem národných partnerov, taktiež národné MVRO platformy. Budú mať túto podobu:

 • Praktická pomoc pre MVRO v oblasti fundraisingu
  Praktická pomoc v oblasti fundraisingu MVRO sa zameriava na úroveň organizácií a prostredníctvom konzultačnej pomoci zlepšuje stratégie na získavanie súkromných zdrojov.
 • Národné fundraisingové semináre
  Národné fundraisingové semináre sú určené pre jednotlivcov, ktorí vedia multiplikovať a odovzdať získané informácie, a ovplyvniť tak celkové prostredie a prístupy k fundraisingu.
 • Okrúhle stoly
  Okrúhle stoly sa snažia o dosiahnutie zmien na systémovej úrovni, ktoré môžu vylepšiť možnosti fundraisingu zo súkromných zdrojov na rozvojové účely z pohľadu platforiem MVRO.

Comments are closed.

 • Projekt realizujú:

  Financovanie:

  Tento projekt financuje Európska únia.

  Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.