Úvod > Aktivity > Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia rekapituluje implementáciu projektu, uskutočnené aktivity, výstupy a dosiahnuté výsledky. Na konferencii sa zúčastnia partneri, cieľové skupiny projektu, tvorcovia politík, zainteresované subjekty a zástupcovia európskych inštitúcií. Konferencia vytvorí fórum pre vzájomné stretnutie sa a diskusiu o výsledkoch projektu. Dôraz sa bude klásť na dôležitosť verejného a súkromného financovania v rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.