Úvod > Aktivity

Aktivity

Aktivity projektu sú nastavené tak, aby vytvorili fórum pre stredoeurópskych rozvojových/humanitárnych odborníkov a fundraisorov a ponúkli im možnosť stretávať sa so svojimi kolegami zo stredoeurópskeho regiónu. Zároveň umožnia konfrontáciu skúseností s expertmi, ktorých sprostredkuje britský partner, ďalej možnosť tréningu a zvýšenia profesionálnych kapacít svojich organizácií. Aktivity sa uskutočňujú v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku:

  1. Budovanie know-how a sieťovanie
  2. Budovanie kapacít a diseminácia

Comments are closed.

  • Projekt realizujú:

    Financovanie:

    Tento projekt financuje Európska únia.

    Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Slovak Aid.