Kontekst

W erze komunizmu władze państwowe krajów Europy Środkowej całkowicie kontrolowały przepływ pomocy rozwojowej i humanitarnej do krajów rozwijających się. Jednak wraz z początkiem zmian ustrojowych w latach 80′ ubiegłego wieku, organizacje pozarządowe zaczęły odgrywać coraz większą rolę w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

W Europie Środkowej większość pozarządowych instytucji zajmujących się pomocą rozwojową lub/i humanitarną realizuje swoje działania przy wsparciu finansowym rządu bądź Komisji Europejskiej. Jedno z największych wyzwań, z jakimi zmierzyć się muszą NGOsy w tym regionie, to zdobycie wymaganego wkładu własnego bądź dofinansowania ze źródeł prywatnych do rządowych bądź unijnych dotacji. Wiele instytucji realizujących działania pomocowe nie rozwinęło profesjonalnych mechanizmów pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych niezależnych od władz państwowych. Podniesienie świadomości na temat międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju oraz mobilizacja prywatnych darczyńców umożliwi NGOsom w Europie Środkowej dywersyfikację źródeł finansowania działań pomocowych i w efekcie zwiększenie ich zasięgu oraz skuteczności.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.