Wstęp > Podstawowe cele projektu > Grupy docelowe

Grupy docelowe

 1. Pracowniczki i pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną i/lub rozwojową ze Słowacji, Węgier, Czech i Polski
  Projekt skierowany jest przede wszystkim do praktyków z krajów Europy Środkowej odpowiedzialnych za podnoszenie społecznej świadomości na temat międzynarodowej współpracy rozwojowej oraz zdobywanie funduszy na działania o charakterze humanitarnym i rozwojowym.
 2. Fundraiserzy, organizacje stowarzyszające fundraiserów, specjaliści od marketingu, którzy posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu środków na rzecz działań pomocowych bądź humanitarnych z krajów Europy Środkowej oraz Wielkiej Brytanii
  Projekt skierowany jest do ekspertów z długoletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie fundraisingu, jak i pomocy humanitarnej/rozwojowej, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolegami po fachu w regionie Europy Środkowej.
 3. Krajowe platformy zrzeszające organizacje pozarządowe zaangażowane w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju ze Słowacji, Węgier, Czech oraz Polski, reprezentanci oraz członkowie europejskiej sieci CONCORD
  Zaangażowanie tych instytucji jest niezbędne do uzyskania szerokiego poparcia dla kodeksu zasad etycznych w fundraisingu na rzecz działań pomocowych i humanitarnych oraz realizacji lokalnych działań przewidzianych w projekcie.
 4. Reprezentanci resortów spraw zagranicznych i/lub innych instytucji z Polski, Czech, Słowacji i Węgier odpowiedzialnych za przyznawanie środków finansowych na realizację pomocy rozwojowej i humanitarnej.
  Zaangażowanie tych instytucji nada większy rozgłos planowanym działaniom i umożliwi zwiększenie zasięgu ich rezultatów.
 5. Reprezentanci instytucji ewropejskich
  Międzynarodowa konferencja z udziałem reprezentantów Unii Ewropejskej stanie się platformą dialogu i interakcji między nimi, co zapewni rozpowszechnienie oraz multiplikację rezultatów projektu.

Comments are closed.

 • Realizacja:

  Finansowanie:

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.