Wstęp > Podstawowe cele projektu > Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

  • Zainicjowanie i rozwój współpracy oraz wymiany doświadczeń między ekspertami od fundraisingu w Europie Środkowej oraz praktykami w dziedzinie pomocy rozwojowej. Owocem tej współpracy będzie m.in. kodeks zasad etycznych, o których należy pamiętać podczas pozyskiwania środków na działania pomocowe i humanitarne.
  • Zebranie przykładów dobrych praktyk pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych przez środkowoeuropejskie organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc rozwojową i humanitarną i rozpowszechnienie ich w całym regionie.
  • Wzmocnienie kompetencji fundraisingowych organizacji pozarządowych realizujących działania pomocowe z Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
  • Zainicjowanie dialogu na temat najlepszych praktyk pozyskiwania funduszy z różnorodnych źródeł na działania humanitarne i rozwojowe wśród ekspertów od fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej i humanitarnej z Europy Środkowej, członków Europejskiej Konfederacji Organizacji Humanitarnych i Rozwojowych (CONCORD) oraz osób reprezentujących władze państw środkowoeuropejskich.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.