Wstęp > Podstawowe cele projektu

Podstawowe cele projektu

Głównym celem projektu jest rozwinięcie współpracy oraz wymiana doświadczeń na temat pozyskiwania środków na realizację działań pomocowych między organizacjami pozarządowymi, platformami zrzeszającymi instytucje pomocowe i fundraiserami z całej Europy Środkowej. Inicjatywa ma przyczynić się do wspólnego poszerzania wiedzy na temat skutecznych strategii pozyskiwania środków od osób i instytucji prywatnych, które pozwolą finansować działania o charakterze pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Działania przewidziane w ramach projektu “Wzmacnianie kompetencji fundraisingowych wśród organizacji pozarządowych w Europie Środkowej“ zostały tak zaprojektowane, by umożliwiły bezpośredni kontakt, wymianę doświadczeń, dyskusję i wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań w fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej przez ekspertów w tej dziedzinie z całego regionu. Zaangażowanie w projekt osób, które od wielu lat zajmują się fundraisingiem i/lub pomocą rozwojową, to doskonała okazja podniesienia kompetencji eksperckich poprzez udział szkoleniach organizowanych m.in. przez doświadczonego partnera z Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z realizacją projektu będą równocześnie odbywać się Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Wielskiej Brytanii.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.