Wstęp > Partnerzy i współpracownicy

Partnerzy i współpracownicy

Projekt realizowany jest przez następujących partnerów krajowych:

Partnerzy krajowi realizują działania lokalne, które odbywają się równolegle w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Organizacje zaangażowane w projekt współpracują ze sobą oraz wiodącym partnerem na poziomie regionalnym, wyznaczają krajowych ekspertów, którzy wchodzą w skład Tematycznych Grup Roboczych, a także uczestników wizyt i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Krajowi partnerzy ściśle współpracują z grupami docelowymi projektu, są również odpowiedzialni za logistykę realizowanych działań.

Organizacje współpracujące:

Rolą organizacji współpracujących jest oddelegowywanie ekspertów oraz praktyków w dziedzinie fundraisingu i pomocy rozwojowej/humanitarnej do pracy nad publikacją o fundraisingu w ramach Tematycznych Grup Roboczych, do uczestnictwa w wizytach i wyjazdach studyjnych, szkoleniach oraz pozostałych działaniach, takich jak międzynarodowa konferencja poświęcona fundraisingowi na rzecz pomocy humanitarnej/rozwojowej, która będzie stanowić finał projektu.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.