Wstęp > Działania > Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne mają na celu rozpowszechnienie wiedzy zebranej przez ekspertów w publikacji wśród praktyków pomocy rozwojowej i fundraisingu w całym regionie Europy Środkowej. Na Węgrzech, Słowacji, w Polsce i Czechach odbędą się trzy trzydniowe szkolenia z fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej/humanitarnej zorganizowane przez międzynarodową ekipę ekspertów i trenerów w tej dziedzinie. W szkoleniach regionalnych weźmie udział 20 uczestników z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.