Wstęp > Działania > Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja będzie podsumowaniem wszystkich działań i rezultatów projektu. Wezmą w niej udział partnerzy krajowi, uczestnicy wizyt i wyjazdów studyjnych, szkoleń regionalnych, a także przedstawiciele władz państwowych oraz instytucji unijnych odpowiedzialnych za współpracę rozwojową. Głównym tematem konferencji będzie efektywne pozyskiwanie środków ze źródeł państwowych i prywatnych na realizację działań pomocowych.

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.