Wstęp > Działania > Działania krajowe

Działania krajowe

Działania krajowe mają na celu wzmocnienie kompetencji fundraisingowych i rozpowszechnienie zdobytej wiedzy wśród organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju w krajach Europy Środkowej. Główni aktorzy działań krajowych to organizacje pozarządowe oraz krajowe platformy zrzeszające instytucje zajmujące się pomocą rozwojową i humanitarną. W Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech planowane są następujące działania:

 • Wsparcie eksperckie z profesjonalnego fundraisingu
  Praktyczne wsparcie ekspertów od fundraisingu dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą rozwojową/humanitarną. Wspólne opracowanie bądź udoskonalenie kampanii fundraisingowych.
 • Krajowe seminaria fundraisingowe
  Seminaria przeznaczone są dla osób, które rozpowszechnią wiedzę na temat dobrych praktyk pozyskiwania środków na działania pomocowe w środowisku organizacji pozarządowych.
 • Okrągłe stoły
  Głównym zadaniem okrągłych stołów jest udoskonalenie strategii fundraisingowych na poziomie systemowym, czyli w ramach krajowych platform zrzeszających organizacje pozarządowe zaangażowane w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.

Comments are closed.

 • Realizacja:

  Finansowanie:

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.