Wstęp > Działania

Działania

Działania przewidziane w ramach projektu “Wzmacnianie kompetencji fundraisingowych wśród organizacji pozarządowych w Europie Środkowej“ zostały tak zaprojektowane, by umożliwiły bezpośredni kontakt, wymianę doświadczeń, dyskusję i wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań w fundraisingu na rzecz pomocy rozwojowej przez ekspertów w tej dziedzinie z całego regionu. Zaangażowanie w projekt osób, które od wielu lat zajmują się fundraisingiem i/lub pomocą rozwojową, to doskonała okazja podniesienia kompetencji eksperckich poprzez udział szkoleniach organizowanych m.in. przez doświadczonego partnera z Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z realizacją projektu będą równocześnie odbywać się Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Wielskiej Brytanii.

  1. Zdobywanie wiedzy i wymiana doświadczeń
  2. Rozwój i rozpowszechnienie wiedzy

Comments are closed.

  • Realizacja:

    Finansowanie:

    Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.