Háttér

Az elmúlt rendszerben a nemzetközi fejlesztés és humanitárius segélyezés az állam monopóliuma volt. A rendszerváltozást követően a nem állami szereplők fokozatosan szerephez jutnak ezen a területen és közelebb viszik az adományozás gondolatát az emberekhez.

A legtöbb közép-európai fejlesztési célú civil szervezet hazai állami forrásokból vagy az Európai Unió támogatásával valósítja meg projektjeit. Az egyik legnagyobb nehézséget e szervezetek számára éppen a nem állami forrásokból származó önrész követelménye jelenti. A legtöbb civil szervezet még nem rendelkezik fenntartható magánadomány-szervezési gyakorlattal, sőt elegendő tudása és tapasztalata sincs e téren. Ugyanakkor egyre fontosabb lenne olyan magánadomány-gyűjtő technikák, módszerek bevezetése, amely felkeltené az adományozók figyelmét, ösztönözné őket az adományozásra, ezáltal diverzifikálva a szervezetek bevételeit és hosszú távon erősítve az adományszervező képességüket.

Comments are closed.

  • Megvalósítók:

    Támogatók:

    A projektet az Európai Unió támogatja.