Úvod > Zprávy > Kultivujte váš fundrasing!

Kultivujte váš fundrasing!

Přihlaste se na unikátní tréninkový program spojený s podporou mentora. Cílem programu je vytvoření fundrasingové strategie ve vaší organizaci.

Po úspěšném dokončení programu obdržíte certifikát. Program obsahuje dva třídenní tréninky (16.-18. Leden 2012 v Budapešti a 5.-7. Březen ve Waršavě). Bude podpořen konzultacemi přímo zaměřenými na strategii rozvoje fundrasingu ve vaší neziskové organizaci a implementaci navržených postupů.

Přihlaste se do 16. prosince 2011 národnímu koordinátorovi projektu: Tomáš Vyhnálek Tomas.Vyhnalek(at)clovekvtisni.cz

Invitation to CYF

Cultivate Your Fundraising! description

Application Form CYF

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.