Úvod > Zdroje informací > Tématické pracovní skupiny

Tématické pracovní skupiny

Cíl aktivity:
Shromáždit a reflektovat zkušenosti s fundraisingem pro humanitární a rozvojové účely a vytvořit znalostní základnu prostřednictvím:

 • Identifikace a shromažďování případů nejlepší praxe, výzev a poučení
 • Reflektování a zobecnění kritérií a sestavení přehledu o tom, co v různých oblastech fundraisingu pro rozvojové a humanitární účely funguje v regionu dobře
 • Formulování doporučení pro systematické zlepšování v oblasti získávání soukromých finančních prostředků.

Existují celkem čtyři tématické pracovní skupiny (TWG) k různým tématům souvisejícím s fundraisingem. V čele každé TWG stojí jeden z národních partnerů, který také jmenuje experty do ostatních TWG tak, aby byla zajištěna zeměpisná a tématická různorodost. Každou skupinu tvoří až 4 experti na fundraising/rozvoj zapojených partnerů a její práci koordinuje vedoucí pracovní skupiny, který je odpovědný za úkoly a za výsledky.

Témata pracovních skupin zahrnují:

 1. Fundraising pro humanitární versus rozvojovou pomoc
 2. Transparentnost, důvěryhodnost a efektivita
 3. Podpůrné mechanismy/strategie mobilizace soukromých finančních prostředků
 4. Získávání soukromých finančních prostředků v digitální a na síť připojené společnosti

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Projekt realizuje:

  Podpořeno:

  Tento projekt financuje Evropská unie.