Úvod > Zdroje informací > Směrnice o transparentnosti pro fundraising na rozvojové a humanitární účely

Směrnice o transparentnosti pro fundraising na rozvojové a humanitární účely

Zvláštní tématická pracovní skupina pro transparentnost kromě shromažďování nejlepších příkladů z praxe připraví také první koncept směrnic o transparentnosti, které zohlední dokumenty fundraisingových asociací a budou odrážet specifika regionu střední Evropy. Návrh je k dispozici pro diskusi a možné změny ze strany partnerů a účastníků projektových aktivit.

Po společné dohodě budou směrnice o transparentnosti zveřejněny jako doporučené směrnice na webové stránce projektu, dále na webových stránkách národních platforem NGDO a také prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Směrnice o transparentnosti budou též představeny a projednány během národních fundraisingových seminářů, u kulatých stolů a během závěrečné mezinárodní konference.

V budoucnosti by tyto směrnice měly sloužit jako dobrovolně přijaté standardy transparentnosti pro pracovníky fundraisingu pro rozvojové a humanitární účely.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.