Rámec

Za komunismu to byl stát, kdo zajišťoval poskytování rozvojové a humanitární pomoci třetím zemím. Po změnách, které přišly na konci osmdesátých let 20. století, začali do hry v regionu střední Evropy vstupovat stále více i nestátní aktéři a vnášet do mysli Středoevropanů informace o rozvojových kauzách a humanitární pomoci.

Většina středoevropských organizací poskytujících pomoc uskutečňuje projekty za přispění národních vlád, nebo finančních prostředků EU. Jedním z největších problémů pro nestátní aktéry představuje požadavek na vysokou úroveň spolufinancování z neveřejných zdrojů. Mnohé NGDO si nevytvořily trvalý fundraising z nezávislých soukromých zdrojů, ani k tomu nemají potřebné znalosti a odbornosti. Musí si vytvořit účinné mechanismy, aby zvýšily informovanost, identifikovaly, vzdělávaly a motivovaly soukromé dárce a tím rozrůzňovaly svůj příjem a posilovaly fundraisingové kapacity.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.