Úvod > Popis a cíle projektu > Konkrétní cíle

Konkrétní cíle

  • Vytvořit ve střední Evropě síť rozvojových pracovníků a fundraisingových specialistů, sdílet znalosti a hodnoty a vtělit je do směrnic o transparentnosti pro získávání finančních prostředků na rozvojové a humanitární účely.
  • Shromažďovat příklady nejlepší praxe a úspěšné příběhy při získávání soukromých finančních prostředků na rozvojové a humanitární účely ze strany NGDO ve střední Evropě a rozšiřovat je po celém regionu.
  • Posilovat fundraisingové kapacity NGDO a jejich národních platforem na Slovensku, v České republice, v Maďarsku a Polsku pro rozvojové a humanitární účely.
  • Podnítit dialog mezi fundraisingovými pracovníky a specialisty středoevropských NGDO, členy evropské sítě NGDO (CONCORD), zástupci národních úřadů v regionu a institucemi Společenství na téma nejlepší praxe při mobilizaci financí z různých zdrojů pro rozvojovou politiku EU a jednotlivých národních států.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.