Úvod > Popis a cíle projektu > Cílové skupiny

Cílové skupiny

 1. NGDO na Slovensku, v České republice, Polsku a Maďarsku a jejich pracovníci zabývající se hlavně fundraisingem, akcemi pro veřejnost a zvyšováním veřejné informovanosti.
  Pozornost se soustřeďuje na pracovníky, kteří si chtějí vyměňovat zkušenosti, nové znalosti a dovednosti nezbytné pro účinné získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů.
 2. Fundraiseři, fundraisingové asociace a marketingoví specialisté se zkušenostmi v oblasti mobilizace soukromých finančních prostředků na humanitární a rozvojové účely v zemích střední Evropy a ve Velké Británii
  Pozornost se soustřeďuje na experty připravené podělit se o své znalosti a zkušenosti a oddané dlouhodobé práci v rozvojové a humanitární oblasti.
 3. Zástupci národních platforem NGDO na Slovensku, v České republice, Polsku a Maďarsku ve sdružení CONCORD a členové sdružení CONCORD
  Tato skupina je klíčová pro dosahování širšího přijetí směrnic o transparentnosti, pro implementaci národních aktivit a šíření výstupů jednotlivých akcí.
 4. Zástupci ministerstev zahraničních věcí a/nebo národních agentur distribuujících rozvojovou a humanitární pomoc ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska
  Tito partneři jsou zaměřeni na to, aby prosazovali dopady akce na národní úrovni a větší zviditelnění akce.
 5. Zástupci institucí Společenství
  Mezinárodní konference se stane fórem pro vzájemné působení a vedení dialogu s těmito klíčovými partnery a tím dosáhne většího zviditelnění a znásobení účinku akce.

Comments are closed.

 • Projekt realizuje:

  Podpořeno:

  Tento projekt financuje Evropská unie.