Úvod > Popis a cíle projektu

Popis a cíle projektu

Projekt si klade za cíl rozvíjet spolupráci a napomáhat výměně zkušeností mezi nevládními rozvojovými organizacemi (NGDO), fundraisery, odborníky a národními platformami NGDO ve střední Evropě v oblasti získávání soukromých finančních prostředků na rozvojové a humanitární účely. Projekt přispívá k jejich vzájemnému propojování, získávání a sdílení poznatků, a tím k posilování jejich fundraisingových kapacit.

Aktivity jsou navrženy tak, aby vzniklo fórum a vytvořily se příležitosti pro setkávání středoevropských rozvojových/humanitárních pracovníků a fundraiserů s jejich regionálními kolegy, kteří budou moci srovnávat své odbornosti a znalosti s experty za podpory britského partnera, získají možnost zaškolit se a tím zvyšovat profesionální kapacity jejich vlastních organizací. Tyto aktivity se organizují v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Velké Británii.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.