Úvod > Partneři a spolupracovníci

Partneři a spolupracovníci

Projekt realizují tito národní partneři:

Národní partneři koordinují národní aktivity ve svých zemích, spolupracují na regionální úrovni s vedoucím projektu, jmenují pracovníky do tématických pracovních skupin, na poznávací cesty, studijní pobyty a regionální školení. Partneři pracují s cílovými slupinami, najímají si účastníky a experty, poskytují organizační a logistickou podporu a realizují národní aktivity ve svých zemích, zároveň přijímají opatření pro úspěšné partnerství.

Zapojeni jsou také následující projektoví spolupracovníci:

Tito spolupracovníci jsou vyzýváni, aby vysílali rozvojové a fundraisingové experty a pracovníky za účelem účasti na práce tématických pracovních skupin, poznávacích cest, studijních pobytů, regionálního školení, národních aktivit a závěrečné mezinárodní konference.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.