Úvod > Aktivity > Tématické pracovní skupiny

Tématické pracovní skupiny

Tématické pracovní skupiny (TWG) si kladou za cíl vyhledávat a shromažďovat příklady nejlepší praxe, výzvy a poučení, zobecňovat kritéria, připravovat přehledy o fundraisingu na rozvojové a humanitární účely ve střední Evropě a formulovat doporučení pro jeho systematické zlepšování. TWG tvoří až 4 experti ze strany zapojených partnerů, včetně vedoucího projektu odpovědného za úkoly a výsledky skupiny. Pracují 4 tématické pracovní skupiny zaměřené na různá témata související s fundraisingem. Každý ze středoevropských partnerů vede jednu ze skupin a jmenuje experty do ostatních pracovních skupin.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.