Úvod > Aktivity > Národní aktivity

Národní aktivity

Národní aktivity se zaměřují na budování fundraisingových kapacit a rozšiřování shromážděných poznatků na národní úrovni. Klíčovými aktéry národních aktivit jsou národní platformy NGDO, s výjimkou národních partnerů. Tyto aktivity budou nabývat následujících forem:

 • Praktická podpora fundraisingu pro NGDO
  Praktická podpora fundraisingu pro NGDO se zaměřuje na úroveň organizací a prostřednictvím konzultací zlepšuje jejich strategie získávání soukromých finančních prostředků.
 • Národní semináře na téma fundraisingu
  Národní semináře na téma fundraisingu se zaměřují na jednotlivce, kteří mohou šířit znalosti a předávat informace ostatním a/nebo ovlivňovat celkové prostředí a přístupy k fundraisingu.
 • Kulaté stoly
  Kulaté stoly se snaží dosahovat takové úrovně systému a zavádět taková zlepšení, která by obecně mohla pozvednout úroveň získávání prostředků ze soukromých zdrojů z pohledu platforem NGDO.

Comments are closed.

 • Projekt realizuje:

  Podpořeno:

  Tento projekt financuje Evropská unie.