Úvod > Aktivity > Mezinárodní konference

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference rekapituluje, jak probíhala implementace projektu, jaké aktivity byly uskutečněny, jaké byly vytvořeny výstupy a jakých bylo dosaženo výsledků. Konference uvítá partnery, účastníky a příjemce projektu, stejně jako klíčové zainteresované strany a politické činitele z celého regionu a institucí Evropské komise, pro něž se stane fórem, na kterém se budou moci setkat a diskutovat o výsledcích projektu. Důraz bude kladen na význam veřejného a soukromého financování rozvojové a humanitární pomoci.

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.