Úvod > Aktivity

Aktivity

Aktivity jsou navrženy tak, aby vzniklo fórum a vytvořily se příležitosti pro setkávání středoevropských rozvojových/humanitárních pracovníků a fundraiserů s jejich regionálními kolegy, kteří budou moci srovnávat své odbornosti a znalosti s experty za podpory britského partnera, získají možnost zaškolit se a tím zvyšovat profesionální kapacity jejich vlastních organizací. Tyto aktivity se organizují v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Velké Británii:

  1. Vytváření know-how a sítí
  2. Budování kapacit a šíření poznatků

Comments are closed.

  • Projekt realizuje:

    Podpořeno:

    Tento projekt financuje Evropská unie.